عکاسی پانوراما، تور مجازی، ویدئو پانوراما، فیلم 360 درجه ، عکاسی 360 درجه

 

English Site

 
عکاسی 360 درجه آبجکت


عکاسی پانورامای چرخشی خوردو، عکاسی 360 درجه ولکس  © 2014–2003 Kia Honar Company.
عکاسی 360 درجه آبجکت خودرو ولکس به سفارش خودروسازان راین توسط شرکت کیا هنر تهیه و تولید شد.عکاسی پانوراما از تمامی زوایای خودرو ولکس c30 در استودیو تخصصی شرکت کیا هنر انجام پذیرفت. قابلیت چرخش خودرو با حرکت موس در عکاسی 360 درجه خودرو ولکس.
  
عکاسی پانورامای چرخشی خوردو، عکاسی 360 درجه ولکس

عکاسی آبجکت 360 درجه کفش، عکاسی چرخشی محصول  © 2014–2003 Kia Honar Company.
عکاسی آبجکت 360 درجه(عکاسی محصول 360 درجه)-این یکی از زیباترین عکس های آبجکت 360 درجه می باشد که توسط شرکت کیا هنر هفتم انجام شده.نرمی حرکت کفش و تماشای آن از تمام زوایا زیبایی خاصی را به بیننده القا می کند.- عکاسی آبجکت 360 درجه، عکاسی چرخشی محصول: در این روش عکاسی از تمام زوایا در محور افقی و عمودی در زاویه های مشخص شده از محصول مورد نظر عکاسی می شود و بوسیله نرم افزار و خروجی آن کاربر قادر خواهد بود با حرکت موس تمام زوایا را در محصول مشاهده نماید.
  
عکاسی آبجکت 360 درجه کفش، عکاسی چرخشی محصول

عکاسی آبجکت 360 درجه، سمعک شرکت استارکی  © 2014–2003 Kia Honar Company.
عکاسی آبجکت 360 درجه، سمعک شرکت استارکی-این عکاسی توسط شرکت کیا هنر هفتم از سمعک های نماینده شرکت استارکی در ایران انجام گرفت.عکاسی ابجکت سمعک برای اولین بار درایران انجام شد. عکاسی آبجکت 360 درجه، عکاسی چرخشی محصول: در این روش عکاسی از تمام زوایا در محور افقی و عمودی در زاویه های مشخص شده از محصول مورد نظر عکاسی می شود و بوسیله نرم افزار و خروجی آن کاربر قادر خواهد بود با حرکت موس تمام زوایا را در محصول مشاهده نماید.
  
 عکاسی آبجکت 360 درجه، سمعک شرکت استارکی

عکاسی آبجکت 360 درجه-کفش زنانه وحید، عکاسی چرخشی وحید  © 2014–2003 Kia Honar Company.
عکاسی آبجکت کیف و کفش وحید-تهیه و تولید شرکت کیا هنر هفتم.کیف و کفش وحید یکی از برند های معتبر در زمینه تولید کیف و کفش می باشد. عکاسی آبجکت 360 درجه، عکاسی چرخشی محصول: در این روش عکاسی از تمام زوایا در محور افقی و عمودی در زاویه های مشخص شده از محصول مورد نظر عکاسی می شود و بوسیله نرم افزار و خروجی آن کاربر قادر خواهد بود با حرکت موس تمام زوایا را در محصول مشاهده نماید.
  
عکاسی آبجکت 360 درجه-کفش زنانه وحید، عکاسی چرخشی وحید

عکاسی آبجکت 360 درجه جواهرات، عکاسی چرخشی جواهرات  © 2014–2003 Kia Honar Company.
عکاسی آبجکت 360 درجه جواهرات روبلین، اجرای عکاسی 360 درجه آبجکت، حلقه های جوارات توسط شرکت کیا هنر هفتم، چرخش به صورت عمودی 360 درجه به صورت کامل - عکاسی آبجکت 360 درجه، عکاسی چرخشی محصول: در این روش عکاسی از تمام زوایا در محور افقی و عمودی در زاویه های مشخص شده از محصول مورد نظر عکاسی می شود و بوسیله نرم افزار و خروجی آن کاربر قادر خواهد بود با حرکت موس تمام زوایا را در محصول مشاهده نماید.
  
عکاسی آبجکت 360 درجه جواهرات، عکاسی چرخشی جواهرات

عکاسی آبجکت 360 درجه روغن خوراکی سمن، عکاسی چرخشی محصول سمن  © 2014–2003 Kia Honar Company.
عکاسی آبجکت 360 درجه روغن خوراکی سمن-کلیه محصولات روغن سمن توسط شرکت کیا هنر هفتم به صورت آبجکت 360 درجه تهیه و تولید شد.ارتباط واقعی تر مشتری با محصول توسط عکاسی 360 درجه آبجکت
  
عکاسی آبجکت 360 درجه روغن خوراکی سمن، عکاسی چرخشی محصول سمن

 

 

 

Contact: 09122340915-09381004777       ::       E-mail: info@360kia.com           ::           Location: Tehran, Iran

 

 

Copyright ©   2019–2003 Kia Honar Company.