عکاسی پانوراما، تور مجازی، ویدئو پانوراما، فیلم 360 درجه ، عکاسی 360 درجه

 

English Site

 
تور مجازی، عکاسی پانوراما


عکاسی پانوراما، تور مجازی سالن تئاتر سوره  © 2014–2003 Kia Honar Company.
عکاسی پانوراما، تور مجازی سالن تئاتر سوره
شرکت کیا هنر با انچام پروژه تهیه وتولید تور مجازی 12 تااز بزرگترین سالن کنسرت و تئاتر تهران به سفارش شرکت ایران کنسرت ، پرتال این تور مجازی را در مدت 1 ماه تحویل و بارگزاری نمود.شما می توانید برای مشاهده به سایت ایران کنسرت مراجعه نمایید. این پرتال شامل نقشه سالن ها ، عکاسی پانوراما جایگاههای سالن و .... در تور مجازی می باشد.
مشاهده سالن سوره

 

 

Contact: 09122340915-09381004777       ::       E-mail: info@360kia.com           ::           Location: Tehran, Iran

 

 

Copyright ©   2019–2003 Kia Honar Company.