عکاسی پانوراما، تور مجازی، ویدئو پانوراما، فیلم 360 درجه ، عکاسی 360 درجه

 

English Site

 
فیلم 360 درجه، ویدئو پانوراما


ویدئو 360 درجه پتروشیمی لرستان  © 2014–2003 Kia Honar Company.
ویدئو 360 درجه پتروشیمی لرستان (فیلم 360 درجه) توسط شرکت کیا هنر تهیه و تولید شد.این پرتال فیلم 360 درجه با قابلیت بارگزاری نقشه و لینک به فیلم های 360 درجه و همچنین استفاده از 7 نمای مختلف در ویدئو 360 درجه به کارفرما ارائه شد.
اپلیکیشن عینک واقعیت مجازی فیلم 360 درجه استاندارشده بر تمامی عینک های واقعیت مجازی نیز در پرتال فیلم 360 درجه ( ویدئو پانوراما) تحویل کارفرما گردید.
کلمات کلیدی: فيلم پانوراما، ويدئو 360 درجه، فيلمبرداري 360 درجه، آموزش فيلم 360 درجه، آموزش ويدئو 360 درجه، آموزش فيلمبرداري 360 درجه، نرم افزار ويدئو پانوراما، نرم افزار فيلم پانوراما، دانلود ويدئو 360 درجه، دانلود فيلم 360 درجه، واقعيت مجازي، فيلم واقعيت مجازي، ويدئو واقعيت مجازي، ويدئو 360 درجه لرستان، فيلم 360 درجه لرستان، فيلم پانوراما لرستان، ويدئو پانوراما لرستان، فيلم 360 درجه پتروشيمي، ويدئو 360 درجه پتروشيمي، فيلم 360 درجه نفت و گاز، ويدئو 360 درجه نفت و گاز

 

 

Contact: 09122340915-09381004777       ::       E-mail: info@360kia.com           ::           Location: Tehran, Iran

 

 

Copyright ©   2019–2003 Kia Honar Company.