عکاسی پانوراما، تور مجازی، ویدئو پانوراما، فیلم 360 درجه ، عکاسی 360 درجه

 

English Site

 
فیلم 360 درجه، ویدئو پانوراما


فیلم 360 درجه تله کابین نمک آبرود – ویدئو پانوراما، فیلم پانوراما  © 2014–2003 Kia Honar Company.
این فیلم بخش کوتاهی از فیلم 360 درجه هوایی ( ویدئو پانوراما) و تله کابین نمک آبرود می باشد. برای دریافت نسخه کامل این فیلم 360 درجه (ویدئو پانوراما) با ما تماس حاصل فرمایید.
فیلم 360 درجه(ویدئو پانوراما) تله کابین نمک آبرود، بخشی از اطلس گردشگری نمک آبرود می باشد . این نرم افزار چند رسانه ای که با قابلیت نقشه گاری و تهیه فیلم های 360 درجه(ویدئو پانوراما) از کلیه بخش های نمک آبرود می باشد، توسط شرکت کیا هنر تهیه و تولید شده است. استفاده از تکنیک فیلمبرداری 360 درجه هوایی، برای اولین بار در کشور، از نکات حائز اهمیت در این پروژه می باشد.
فیلمبرداری 360 درجه از تله کابین مکن آبرود، فیلمبرداری 360 درجه سورتمه جنگلی، فیلمبرداری 360 درجه از کارتینگ،...
فیلمبرداری 360 درجه هوایی نمک آبرود
بارگزاری نقشه در نرم افزار اطلس گردشگری نمک ابرود
لینک از نقشه گوگل به فیلم های 360 درجه هر بخش
صداگاری بر روی فیلم های 360 درجه(ویدئو پانوراما)
تهیه وتولید نسخه تحت وب پرتال و اطلس گردشگری نمک آبرود
برای دریافت اطلس کامل گردشگری نمک آبرود با تماس بگیرید
کلمات کلیدی: فيلم 360 درجه، فيلمبرداري 360 درجه، فيلم پانوراما، فيلمبرداري پانوراما، ويدئو پانوراما، اموزش فيلم 360 درجه، آموزش فيلمبرداري 360 درجه، آموزش فيلم پانوراما، آموزش فيلمبرداري پانوراما، فيلم پانوراما تهران، فيلم 360 درجه تهران، فيلم هوايي پانوراما، اموزش فيلم هوايي پانوراما، فيلمبرداري پانوراما هوايي، فيلمبرداري تبليغاتي، فيلم تبليغاتي، فيلم تبليغاتي هوايي، فيلمبرداري هوايي تبليغاتيي، فيلم 360 درجه صنعتي، فيلمبرداري 360 درجه صنعتي، فيلم 360 درجه فرهنگي، فيلم 360 درجه تاريخي، فيلمبرداري 360 درجه ايران، ويدئو پانوراما ايران، فيلم 360 درجه کوادروتور، فيلم صنعتي کوادروتور، فيلمبرداري پانوراما کوادروتور، فيلم پانوراما کوادروتور، فيلم 360 درجه کوادروتور، فيلمبرداري 360 درجه کوادروتور، فيلم صنعتي کوادروتور، مستند 360 درجه کوادروتور، فيلم مستند صنعتي، فيلم پانوراما صنعتي، فيلم پانوراما نفت و گاز، فيلمبرداري صنعتي نفت و گاز، فيلم 360 درجه نفت و گاز، فيلم پانوراما شهرداري، فيلم 360 درجه شهرداري، تجهيزات فيلم 360 درجه، تجهيزات فيلمبرداري 360 درجه، تجهيزات ويدئو پانوراما، تجهيزات فيلم پانوراما، تجهي

 

 

Contact: 09122340915-09381004777       ::       E-mail: info@360kia.com           ::           Location: Tehran, Iran

 

 

Copyright ©   2019–2003 Kia Honar Company.